Telefon +48 501 695 882

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                              

 Telefon  +48 501 695 368 

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

loga flagi

Zrobotyzowane stanowisko do szkolenia przyszłych pilotów

Pomieszczenie z narzędziamiFirma AKTW Automation sp. z o.o. zakończyła wdrażanie prac B+R nad pro­totypem zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych. Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjno­ści przedsiębiorstwa oraz stworzenie warunków symulacyjnych jak najbar­dziej zbliżonych do tych, które mogą występować podczas lotu pojazdami powietrznymi, jak również pojazdami poruszającymi się po ziemi.

W wyniku zakończenia realizacji projektu o  nazwie „Kompleksowe prace B+R nad prototypem zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych” ,który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1 Osi priorytetowej „BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY” Działanie I.2.2 „PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW” w ofercie firmy znalazły się urządzenia, które aktualnie firma AKTW AUTOMATION oferuje do szkolenia pilotów w środowi­sku zbliżonym do rzeczywistego. Pomoże to pro­wadzącym szkolenia ocenić zachowanie pilotów podczas sytuacji, z którymi mogą się spotkać.

Z POMOCĄ WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
Urządzenie współpracuje z technologią VR, jest również w stanie wykorzystywać standar­dowe metody wyświetlania i rzucania obrazów. Oprócz realnych efektów w postaci wysokiej ja­kości wizualizacji, system wyposażony jest w tzw. Active Desktop, co umożliwia interakcje ze środowiskiem sy­mulacyjnym w postaci pełnej obsługi maszyn wirtual­nych. Dzięki temu szkolący nabywają wiedzę dotyczącą obsługi symulowanych pojazdów, poznają też warunki fi­zyczne, jakie występują podczas np. lotów helikopterem.

KLATKA POD KONTROLĄ
System umożliwia przemieszczanie we wszystkich osiach specjalnej klatki, symulującej kabinę statku po­wietrznego, w której znajdują się piloci. Kontrolowany jest przez jednostkę nadrzędną PLC, która zbiera infor­mację i na ich podstawie układa algorytm pracy urządze­nia. Kontrolę nad bezpieczeństwem sprawuje najnowszy sprzęt, odpowiadający za realizowanie funkcji SAFETY, w tym laserowe skanery otoczenia oraz przekaźniki roz­łączające. W przypadku nagłych zatrzymań silniki prze­rywają pracę dzięki hamulcom elektromagnetycznym.


 

Pomieszczenie z maszynami

DO RÓŻNYCH ŚRODOWISK
Urządzenie działa w dowolnym środowisku siecio­wym i potrafi współpracować z innymi urządzeniami umożliwiającymi symulacje. Dzięki standardom TCP/IP jest wszechstronne i pozwala na wprowadzanie szyb­kich zmian. Wbudowany edytor misji zapewnia również opcję symulowania różnych scenariuszy.
Parametry prototypu:

  • Max średnica pracy: 12 m
  • Wysokość unoszenia w pionie: 0–7 m
  • Prędkość przemieszczania obiektu: do 5 m/s przy wadze max 500 kg 

Więcej informacji oraz warunki zakupu w zakładce kontakt.

logotypu dofinansowania ue